This page has been translated from English

↑ Връщане в Чудесата

Исус команди, за да изцеляват болните

· Jhn 14:12

Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, ще вършат делата I са били прави, и те ще направят още по-големи неща от това, защото отивам при Отца.

Mat 10:01

Исус повика дванадесетте му и им даде власт да изгонват нечистите духове и да изцеляват всякаква болест и болест.

· Mat 10:08

Излекувай болните, възкресява мъртвите, очисти тези, които имат проказа, изгонват бесове. Свободно сте получили, даром давайте.

· Luk 10:09

Излекувай болните, които са там, и да им кажа, "че Божието царство е наближило до вас."

· Закона 04:30

Простри ръката си да се лекува и да извършват знамения и чудеса чрез името на Твоя свят слуга Исус. "

· Luk 09:02

и той ги изпрати да проповядват Божието царство и да изцеляват болните.

Сподели:
 • Facebook
 • Twitter
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • eKudos
 • email
 • Reddit

Вашият коментар